Kariera

Ze względu na szybki rozwój firmy poszukujemy pracowników na opisane poniżej stanowiska

Pracownik produkcji

Praca na pełny etat (2 zmiany) w Skawinie na ul. E. F. Nila. Oferujemy przeszkolenie, prace w zgranym zespole, stabilność zatrudnienia. Praca w ogrzewanej hali.

Wymagane:

 • Odpowiedzialność
 • Podstawowe zdolności manualne tj. umiejętność posługiwania się narzędziami takimi jak: wiertarka, szlifierka, dłuto, itp.
 • Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy fizycznej; Praca wymaga od czasu do czasu podniesienia elementu 10kg-15kg
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność
 • Kultura osobista

Kontakt za pomoca email biuro@elmaco.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem - 794 000 192

Warunki udziału w rekrutacji

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez ELMACO sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. E. F. Nila 7, 32-050 Skawina w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownik produkcji z moim udziałem.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych ELMACO sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. E. F. Nila 7, 32-050 Skawina, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownik produkcji z moim udziałem w przyszłości.

Ponadto prosimy o umieszczenie następującego oświadczenia:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest ELMACO sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. E.F.Nila 7, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 6793125402 KRS: 0000609454


Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe podane w CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzamy w celu:

 • uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub
 • uwzględniania Cię w przyszłych rekrutacjach

na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy. Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa powyżej powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w powyżej w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa powyżej powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.


Odbiorca danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.


Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.


Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:

 • w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia lub cofnięcia przez Ciebie zgody,
 • w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach- do czasu cofnięcia zgody lub maksymalnie przez okres dwóch lat od złożenia CV oraz innych dokumentów rekrutacyjnych.

Twoje prawa

Informujemy, że przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych.
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź mailowo z wykorzystaniem następujących danych:

ELMACO sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. E.F.Nila 7, 32-050 Skawina e-mail: rodo@elmaco.com.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).


Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.Data
Podpis

Kontakt z nami

 • ul. E. F. Nila 7, 32-050 Skawina
 • NIP:6793125402 KRS:0000609454

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Elmaco sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Gen. Fieldorfa Nila 7, 32-50 Skawina, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609454, NIP: 6793125402, REGON: 364074462.
Wszystkie informację zawarte są w Klauzuli informacyjnej do pobranie tutaj